Medya Nedir? Neye Denir?

medya nedir neye denir

Medya Nedir?

Günümüzde çoğu disiplinde ve güncel konuşma dilinde kullanılan medya, kitle iletişim araçlarının toplandığı alandır. İletişim için gereken tüm araçlarınn kullanılması ve bu kullanımın gerçekleştiği ortam medya terimiyle tanımlanır. Peki medya ne demek ? Medya sözlük anlamı olarak ne ifade ediyor?

Medya sözlük tanımı

Medya sözlük tanımı, iletişimi sağlayan basın yayın organlarının tümüne verilen ortak terim şeklindedir. Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüz döneminde çoğu mecra görsel ve işitsel dökümanlarla hazırlanıyor. Bilgiye ulaşma yolunda oldukça pratik bir dönem yaşansa da güvenli ve kaliteli bilgi arayışı biraz daha ön planda kalıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte medya nedir? sorusu eskisi kadar kısa bir tanımlamaya sığmıyor. Zamanla eğitim, uyarma, bilgi, eğlence gibi sorumluluklar kazanan medya, haber alma ya da haber verme gibi ihtiyaçların karşılanması üzerine temellenir.

medya çeşitleri nelerdir?
medya çeşitleri nelerdir?

Sosyal Medya Nedir?

Özellikle medya disiplinleri ile ilgili kaynak arayışında sosyal medya ne demek sorusunun akıllarda oluşması muhtemel. Hepimizin içerisinde aktif bir şekilde yer aldığı sosyal medya, iletişim alanında kullanıcılara söz sahibi olma imkanını sağlayan, her kullanıcının kendi içeriklerini paylaştığı online bir ağ olarak tanımlanmaktadır.
Sadece bireysel değil kurumsal kullanıcılar da içermektedir. Makalelerden, haberlere, anlık düşüncelerden fotoğraflara bir çok paylaşımın yapılmasına aracı olan sosyal medya, teknoloji çağında popülerliğini korumaya devam etmektedir. Zaman ve mekan gibi kısıtlamalar olmadan tüm kullanıcıların iletişime geçebileceği şekilde tasarlanan platformlar, sosyal medyayı oluşturur. Birçok mecrayı tek bir çatı altında toplayan sosyal medya, teknolojik çağ içi vazgeçilmez bir medya kuruluşu olarak görülmeye başladı. Kitlelerin hangi yaş aralığında olduğundan hangi içeriklere ilgi gösterdiklerine kadar denetim ve yönlendirme yapılabiliyor olması da sosyal medyayı adeta reklam ve ticaret alanı haline de getirmiş oldu.

Medya Okuryazarlığı Nedir?

Özellikle bireysel kullanıcıların duygularını ve düşüncelerini ifade edebileceği, olaylara karşı tepki vereceği şeklinde kriterlere sahip olan sosyal medya, söz sahibi olan kullanıcıları kendi bünyesinde barındırma yolunda ilgi çekici bir misyon belirlemiş oldu. Bu sayede hem kurumsal hem de bireysel kullanıcıların ortak bir paydada buluşarak etkileşim ve iletişim olarak çift yönlü bir konuma gelmesini sağlamış oldu.

sosyal medya nedir?
sosyal medya nedir?

Yazılı Medya Nedir?

Her ne kadar popüler dönemde yerini elektronik medyaya bırakmış olsa da yazılı medya, akla gelebilecek her görüntülü haber alışverişinin sağlanmasını mümkün kılan sosyal ortamdır. Popülerliğini yitirdiği andan itibaren yazılı medya nedir sorusunun da güncelliğini kaybetmesi yazılı medyanın eski önemi görmediğini kanıtlar niteliktedir.
Gazete, dergi, kitap gibi alanlar, yazılı medyanın temelini oluşturur. Bunun dışında bültenler de halka ya da bünyesindeki personellere yapacakları duyuru ve uyarıları yazılı medya adı altında hazırlamaktadırlar. Yazılı medya için görsel ya da ses gerekmemektedir. Ancak kullanılmasında da bir sakınca bulunmamaktadır. Ağırlığın yazı üzerine verilmesi, yazılı medya ürünlerinin hazırlanmasında önem taşır.

Yazılı Medya Nedir?
Yazılı Medya Nedir?

Görsel Medya Nedir?

Görsel medya nedir sorusuna yapılacak tanım temelde diğer tüm medya çeşitleriyle bir arada değerlendirilmiş olmalıdır. Görsel medya, özünde görüntü ile yayınını oluşturan basın organları olarak görülse de aslında ses, yazı ve hareket gibi diğer medya içeriklerinin de harmanlanmış halidir. Görsel medya diğer tüm basın yayın organlarını da içerebilmektedir.
Sinema ve televizyon alanları görsel medyanın en yaygın araçlarıdır. Taşınabilir görsel bilgi olarak kullanılabilen bilgisayar da görsel medya için kullanılan bir araç haline gelmiştir. Televizyon gibi güçlü bir iletişim aracına sahip olan görsel medya, televizyon kültürü toplumlarda devam ettiği sürece varlığını koruyacaktır. Bu sebeple yaygın olmadığı düşüncesi söz konusu değildir.

Görsel Medya Nedir?
Görsel Medya Nedir?

Geleneksel Medya Nedir?

Sosyal medyayla uzun dönemler boyunca soğuk savaş halinde olan geleneksel medya, tek taraflı bir medya olarak nitelendirilir. Bunun sebebi ise içeriği sunduktan sonra iletişimin tek yönlü devam etmesidir. Geleneksel medya, televizyon, gazete ve dergi gibi basın yayın organlarından oluştuğu için yayınlanan içeriklerle direkt olarak bağlantı kurulmamaktadır. Bir yorumda bulunmak, ya da paylaşmak mümkün değildir. Çünkü geleneksel medya anlık yayınlardan oluşur.
Popüler teknoloji çağında sosyal medya türleri, geleneksel medya türleri için dezavantaj oluşturmakla birlikte karşılıklı iletişim ve etkileşimi misyon olarak endindiği için geleneksel medyanın önüne geçmiştir. Düşüncelerini ifade etmek isteyen kullanıcılar görsel medyadan verim alamadıkları için sosyal medyaya yönelmeyi tercih etmiş, hatta sosyal mecraları uzun sürelerce aktif kullanmaya devam etmişlerdir. Geleneksel medyanın dezavantajları,

 • Kurumların reklam yayınlamaları için ödemeleri gereken maaliyetler oldukça yüksektir.
 • Reklamların hangi kitlelere hitap ettiğinin kontrolünü sağlayacak bir sistem bulunmamaktadır.
 • Tek yönlü iletişim olması sebebiyle kullanıcılar geri planda kalmaktadır.
 • Anlık yayınlar olması sebebiyle hata telafisi, kayıt ederek sonrasında tekrar ulaşma gibi seçenekler yaygın halde bulunmamaktadır.
Geleneksel Medya Nedir?
Geleneksel Medya Nedir?

Medya Metinleri Nelerdir?

Medya metni, sözlü, yazılı, görsel ve basılı metin imgelerini barındıran iletişim kavramı olarak tanımlanmaktadır. Bu metinlerin değerlendirilmesi, çözümlenmesi gibi kriterlerde yeteneği olan kişilere ise medya metni okur yazarlığı unvanı verilmektedir. Peki okuryazarların incelediği ve değerlendirdiği medya metinleri nelerdir?
Medya metinleri, makalelerden köşe yazılarına, reklam afişlerinden sinema filmine kadar her türlü metinleri içerir. Medyanın herhangi bir mecrasında kullanılacak ya da kullanılmış olması medya metni olma kriterlerinin karşılanması için yeterlidir.

Elektronik Medya Nedir?

Elektronik medya olarak adlandırılsa da yerini dijital medya olarak kalıcılaştıran elektronik medya, dijital ortamdaki ses, fotoğraf ve video gibi içeriklerin kitle iletişim aracı şeklinde kullanılmasının genel ismidir. Kullanıcıların elektronik ortamda iletişimi halinde olması dijital veya elektronik medya tanımını oluşturur.
Günden düne büyüyen bu mecra iletişim ve haber alışverişi için tercih edilmenin yanı sıra tüm dünyanın vaktininin çoğunluğunu harcadığı platformlar bütünü haline gelmiştir. Dijital veya elektronik medya, sosyalleşmenin anahtarı olma yolunda ilerlemeye devam etmektedir. Sadece bireysel olarak sosyalleşme ve haber alışverişinin yanında, kurumsal firmaların ve şirketlerin de tanınabilirliklerini arttırmalarında büyük rol oynayan elektronik medya, e-ticaret gibi günümüz alışveriş ağlarına da ev sahipliği yapmaktadır.

Yeni Medya Nedir?

Tamamen dijital ortamda temellenen çift yönlü iletişimi sağlamayı hedefleyen yeni dijital medya, tek kriterini internet bağlantısı olarak belirlemiştir. Yeni dijital medya ürünleri nelerdir denildiğinde akla gelecek olan, internet bağlantısı içeren her türlü ürün olmalıdır. Bilgisayar, tablet, telefon gibi çevrimiçi cihazlar, yeni dijital medyada zaman ve mekan fark etmeksizin sanal ortamlara ulaşmayı sağlamaktadır.

Yeni Dijital Medya Ürünleri Nelerdir?

İnternet alt yapısıyla hazırlanması sebebiyle yapılan hataların telafisi, reklamların maaliyetinin düşüklüğü, hedef kitlelere daha kolay ulaşmak gibi özellikler yeni dijital medyanın avantajlarını oluşturur. Anlık aktiflik sistemi ile birlikte her türlü haber ve bilgiye ulaşmak daha kolaylaşmış, paylaşım ve içerik üretimi gibi kullanıcı istekli gerçekleşen durumlar yeni dijital medyanın popülerliğini arttırmıştır.
Yeni dijital medya sayesinde;

 • İletişim hızlanmaktadır.
 • Ulaşılmak istene bilginin alternatifleri çoğalmıştır.
 • Etkileşim oranı yükselmiştir.
 • Toplumsal basın yayıncılığından kişisel basın yayıncılığına geçilmiştir.
 • Eş zamanlı etkileşim ve senkronizasyon artışa geçmiştir.
 • Hedef kitleye ulaşım oranı artmıştır.
 • Hefed kitlenin kontrolü daha kolay sağlanmıştır.
 • Geniş kitlelerin duygu-durum değişiklikleri, sosyal ve toplumsal olaylara karşı verdikleri tepkileri, nabız kontrolü daha kolay sağlanmıştır.
 • Kullanıcılar çift yönlü iletişim sayesinde düşünce özgürlüklerini sosyal mecralara yansıtabilmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızmı Menü